Vitr Namazında Konut Duasından Sonra okunan Müstehab Bir Dua

Kas

28

2011

Hz. hasan (r.a) diyor ki, Dedem Resulullah şöyle dememi emretti:“ Allahummehdinî fîmen hedeyte ve âfinî fîmen âfeyte ve tevellenî fîmen tevelleyte ve bârik lî fîmâ a’teyte vekınî şerre mâ kadayte, fe inneke takdî ve lâ yukdâ aleyke ve innehu lâ yezillu men vâleyte, tebârekte Rabbenâ ve teâleyte “Allah’ım hidayet ettiklerinin arasında bana da hidayet et, afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver, sahip çıktıklarının arasında bana da sahip çık  Bana verdiklerine bereket ver  Beni kaza ve kaderinin şerrinden koru Sen hükmedersin, kimse sana hükmedemez Arka çıktığın hor olmazRabbimiz mübarek ve yücesin”[16]

Peygamberimizin olağan üstü olaylarda ve felaketlerde ikindi, akşam, yatsı namazlarında dördüncü rek’atte ve sabah namazlarında da ikinci rek’atte rükudan doğrulunca zaman zaman kunut duası yaptığına dair rivayetler bulunmaktadır [12]


Sabah namazında ikinci rekatin rukundan kalkınca kunut duası okumak sünneti müekkededir [13]

Enes (ra) diyor ki: Resulullah (sav) dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunuta devam etti
KAYNAK:
Ahmed, Müsned, 5/5; İbn Mâce, 4288; Tirmizî, 3004 Senedi hasendir Tirmizî: “Bu hadis hasendir” demiş; Hâkim ise sahih olduğunu söylemiş ve Zehebî de ona katılmıştır

[14]اللَّهُمَّ اهْدِنيِ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنيِ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَباَرِكْ ليِ فِيماَ أَعْطَيْتَ وَ قِنيِ شَرَّ ماَ قَضَيْتَ

فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَي عَلَيْكَ وَإنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ ولَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّناَ وَتَعَالَيْتَ

Okunuşu : Allahümmehdini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barek li fima atayte ve kıni şerra ma kadayte. Feinneke takdi vela yukda aleyke. Ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzü men adayte tebarekte Rabbena ve tealeyte. Felekel hamdü ala ma kadayte estagfirullahe Allahümme ve etübü ileyke ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
Manası : Ey Allah’ım hidayet ettiklerinle birlikte bana hidayet et, afiyet verdiklerinle bana afiyet ver. Dost edindiklerinle beraber beni dost edin. Bana verdiğin şeylerde bereket ihsan et. Beni hükmetmiş olduğun şeylerin şerrinden de muhafaza et. Şüphesiz ki ancak sen hükmedersin. Senin aleyhine kim hükmedemez. Ve şüphesizki dost edindiğin kimse zelil olmaz ve düşman edindiğinde aziz olamaz. Ey Rabbimiz!.. Sen gerçekten mübarek ve yücesin. Hükmetmiş olduğun şeyler üzerine olan hamdler ancak sana mahsustur. Senden mağfiret talep ederim. Ey Allah’ım ancak sana yönelirim. (Allah) Seyyidimiz Muhammed (s.a.v)’e aline ve sahabesine salat ve selam eylesin.

 

OKUNACAK YER :  Alimlerin ekserisi bu duayı konu duasından hemen sonra okunmasını müstehab görmüşlerdir.

Yani 

“Allahümme innâ nesteînuke ve nestağfruke …   bittikden sonra  hemen üstteki dua okunmalıdır …

 

 

[12] Buhari, Ebu Davud , Müslim İbni Kayyım el- Cevziyye’nin Zâdu’l Mead s176-177
[13] Tek başına namazı açıktan okuyorsa kunutu açıktan gizli okuyorsa kunutu gizli okur Eğer imama uymuşsa imam da açıktan okuyorsa dualara amin der Eğer imam açıktan okumuyorsa imama uyan kendisi gizli okur İmam Nevevi Ekkar Namaz duaları s112
[14] Ahmed bin Hanbel, Müsned 3/162 Darakutni, 2/39
[15] Muhtar olan görüşe göre kunutta belli bir dua yoktur hangi duayı yapsa olur Ancak faziletli olan Peygamberimizin yaptığı duadır
[16] Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir Hz Ali’nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye şöyle demiştir: Bu duayı babam sabah namazında kunutunda okurdu

Etiketler:, , ,

Kategorisi: Namazlarda Yazar:
Yorum Yapmak icin UYE OL »

(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Furkan 77.)