Teravih namazının Aralarında okunan ”Sübhane zil mülki vel melekût Duası

Eki

13

2011

Bildiğimiz kadarıyla söz konusu istirahat zamanlarında farklı yörelere göre farklı dualar okunur Çünkü, burada sünnet olan belli bir dua yoktur Onun için bu ara oturumlarda/tervihalarda kişi isterse suskun durur, isterse tesbihle meşgul olur(bk C Yıldırım, İslam Fıkhı, I/396)

Teraviz namazı aralarındaki bu tesbihi dilerse soruda söylenen dua şeklinde okuyabilir Bunu şöyle okuyabilirsiniz:

”Sübhane zil mülki vel melekût Sübhane zil azameti ve’l-heybeti ve’l-kudreti ve’l-ceberut Sübhane’l-Meliki’l-Mabud Sübhane’l-Meliki’l-Maksud Sübhane’l-lezî lâ yenâmu ve lâ yemût Sübbuhun, Kuddusün Rabbu’l-melaiketi ve’r-ruh”

Sübhâne zil-mülki vel-melekût
Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır

Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût

İzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sıfatların sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır

Sübhân-el melikil mevcûd Sübhân-el melik-il ma’bûd
Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır Her şeye gücü yeten mabudu her türlü eksikliklerden tenzih ederim

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût
Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim

Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh
Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır

Etiketler:, , , ,

Kategorisi: Namaz Sonrası Yazar:
Yorum Yapmak icin UYE OL »

(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Furkan 77.)