Questions tagged with: Nazar (Büyü)

Nazar Büyü ve Zehirli Haşerata Karşı

Rasulüllah (sav) Hasan ve Hüseyin'e "Ü'îzükümâ bikelimâtillâhi'ttâmmeti min külli şeytanin ve himmetin ve min külli aynin lametiné"

Answers No Answers In: Nazar (Büyü) By: [1 Grey Star Level] Eki 3, 2011

Didn't find what you were looking for?

Add your Question to the site.

You must be Logged In to Add a Question.

Not a member yet? Sign Up Now »

(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Furkan 77.)